Vi hälsar Thomas Ax nyanställd säljare välkommen hos oss på Sunnerbo Fönster