FÖR OSS STÅR KUNDEN ALLTID I CENTRUM

Br. Johanssons Träförädling är sedan 1924 beläget i skånska Osby. Vi är en komplett leverantör av trädörrar för den nordiska marknaden.

Efter mer än 90 år av snickeriverksamhet finns det en stark tradition och känsla för träbearbetning. För att möta marknadens krav och behov har vi löpande investerat i och utvecklat verksamheten där varje enskild dörr tillverkas med samma höga kvalitet. Vi erbjuder ett komplett program av dörrar, allt från den lätta innerdörren till den tunga brand och ljudklassade instutionsdörren eller en snyggt designad ytterdörr med en av marknadens bästa u-värde. Vi är ca 60 anställda som förfogar över 20 000m2 produktionslokaler och ett välfyllt brett lagersortiment.

Under 2012 köpte Sunnerbo Fönster samtliga aktier i Bröderna Johanssons Träförädling AB. 2014 förvärvar Sunnerbo Fönster Sävsjö Snickerifabrik AB. Med stor yrkesskicklighet och gedigen kunskap har Sävsjö Snickerifabrik i över 90 år tillverkat fönster efter kundens specifika önskemål och krav. Genom förvärvet av Bröderna Johanssons Träförädling och Sävsjö Snickerifabrik har koncernen drygt 100 anställda. Sunnerbo Fönster är idag en komplett fönster- och dörrleverantör. Vi har egen tillverkning av inner- och ytterdörrar och kan erbjuda såväl standard- som specialtillverkade fönster.