Produkter Brand/Ljud klassade - Brand

Enkeldörr MA 3000

Vikt dörrblad: 22,6 kg/m²
Brand: Brandteknisk klass EI30 BBR 5:22
a-mått: 39-41mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3/dörr
Lås: Assa 565 andra lås på begäran
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas
Fanér
Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22

MENY BRAND/LJUD KLASSADE

Brand/Ljud
Klicka här

Oklassade
Klicka här