Produkter Brand/Ljud klassade - Brand/Ljud

Enkeldörr
El30/R´w30dB

Vikt dörrblad: 22,6 kg/m²
Brand: Brandteknisk klass EI30 BBR 5:22
Ljud: Luftljudisolering klass R´w30dB BBR 7:11
a-mått: 39-41mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3/dörr
Lås: Typ Assa 565 andra lås på begäran.
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22

Enkeldörr MA 3035
El30/R´w35dB

Vikt dörrblad: 32,3 kg/m²
Brand: Brandteknisk klass EI30 BBR 5:22
Ljud: Luftljudisolering klass R´w35dB BBR 7:11
a-mått: 65-68mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3 eller 4/dörr
Lås: Typ Assa 565 andra lås på begäran.
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas.
Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22

Pardörr El30/R´w35dB

Vikt dörrblad: 32,3 kg/m²
Brand: Brandteknisk klass EI30 BBR 5:22
Ljud: Luftljudisolering klass R´w35dB BBR 7:11
a-mått: 65-68mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3 eller 4/dörr
Lås: Assa 565 andra lås på begäran
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22
Pardörr: Max Modul 20 x 22
Kantregel: 30Hz

Enkeldörr MA 3035
3&4 spegel

Vikt dörrblad: 30 kg/m²
Brand: Brandteknisk klass EI30 BBR 5:22
Ljud: Luftljudisolering klass R´w35dB BBR 7:11
a-mått: 60mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3 /dörr
Lås: Typ Assa 565 andra lås på begäran.
Dörrblad: Målad skindörr 3&4 spegel.
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 10 x 21

Enkeldörr MA 3030
El/R´w30dB

Vikt dörrblad: 22,6 kg/m²
Brand: Brandteknisk klass EI30 BBR 5:22
Ljud: Luftljudisolering klass R´w35dB BBR 7:11
a-mått: 39-41mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3/dörr
Lås: Typ Assa 565 andra lås på begäran.
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas.
Fanér
Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22

Glasad pardörr
El30/R´w35dB

Vikt dörrblad: 43,5 kg/m²
Brand: Brandteknisk klass EI30 BBR 5:22 Ljud: Luftljudisolering klass R´w35dB BBR 7:11
a-mått: 65-68mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 4/dörr
Lås: Dorma 712 andra lås på begäran
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Glas: Max 895 x 1640 - Glas Typ: Pyrobell 16
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22
Pardörr: Max Modul 20 x 22
Kantregel: 30Hz

Enkeldörr MA 3040

Vikt dörrblad: 39,8 kg/m²
Brand: Brandteknisk klass EI30 BBR 5:22
Ljud: Luftljudisolering klass R´w40dB BBR 7:11
a-mått: 65-68mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3 eller 4 /dörr
Lås: Dorma 712 andra lås på begäran
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22

Enkeldörr MA 6035
El60 R´w35dB

Vikt dörrblad: 32.3 kg/m²
Brand: Brandteknisk klass EI60 BBR 5:22
Ljud: Luftljudisolering klass R´w35dB BBR 7:11
a-mått: 65-68mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3 eller 4 /dörr
Lås: Typ Dorma 712 andra lås på begäran.
Dörrblad: Målad dörr Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 10 x 21

Enkeldörr Loftgångsdörr
6035 El30 / R´w35dB

Vikt dörrblad: 32,7kg/m²
Brand: Brandteknisk klass EI30 BBR 5:22
Ljud: Luftljudisolering klass R´w35dB BBR 7:11
Uvärde: U=0,88
a-mått: 78mm - b-mått: 21mm
Gångjärn: 3248 KS 3 eller 4 /dörr
Lås: Typ Assa 2002 andra lås på begäran.
Dörrblad: Dörr kan spårfräsas.
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22

MENY BRAND/LJUD KLASSADE

Oklassade
Klicka här