Produkter Brand/Ljud klassade - Oklassade

Enkeldörr modell
Oklassad

Vikt dörrblad: 22,6 kg/m²
a-mått: 39-41mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3/dörr
Lås: Assa 565 andra lås på begäran
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22

Pardörr modell
Oklassad

Vikt dörrblad: 22,6 kg/m²
a-mått: 39-41mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3/dörr
Lås: Assa 565 andra lås på begäran
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22
Pardörr: Max Modul 20 x 22
Kantreg Fabriksstandard

Glasad enkeldörr modell
Oklassad

Vikt dörrblad: 22,6 kg/m²
a-mått: 39-41mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3/dörr
Lås: Assa 565 andra lås på begäran
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Glas: Max 895 x 1640 - Glas Typ 4mm härdat klarglas
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22

Glasad pardörr modell
Oklassad

Vikt dörrblad: 22,6 kg/m²
a-mått: 39-41mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3/dörr
Lås: Assa 565 andra lås på begäran
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Glas: 895 x 1640 - Glas Typ 4mm härdat klarglas
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22
Pardörr: Max Modul 20 x 22
Kantreg Fabriksstandard

Enkeldörr modell
Pendeldörr

Vikt dörrblad: 22,6 kg/m²
a-mått: 39-41mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: Dubbelverkande fjädergångjärn
Lås: Assa 565
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Glas: Siktruta - Glas Typ: 4mm härdat klarglas
Enkeldörr: Max Modul 11 x 22

Pardörr modell
Pendeldörr

Vikt dörrblad: 22,6 kg/m²
a-mått: 39-41mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: Dubbelverkande fjädergångjärn
Lås: Assa 565
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Glas: Siktruta - Glas Typ: 4mm härdat klarglas
Pardörr: Max Modul 20 x 22

MENY BRAND/LJUD KLASSADE

Brand/Ljud
Klicka här