Genom dotterbolaget Bröderna Johanssons Träförädling AB förvärvas Osby Snickeriprodukter AB av Bert och Lars Nilsson.

Osby Snickeriprodukter har idag 20 anställda och omsätter 19 miljoner kronor.

I samband med förvärvet görs investeringar i båda bolagen. BrJ utökar sitt modellprogram med ytterligare produkter samt att under våren och sommaren kommer OSP installera en större målningsanläggning för att nå en kapacitetshöjning efter semestern.

Efter övertagandet har Sunnerbokoncernen runt 125 anställda och en total omsättning på 220 miljoner kronor.