Produkter Brand/Ljud klassade - Ljud

Enkeldörr MA 0030

Vikt dörrblad: 22,6 kg/m²
Ljud: Luftljudisolering klass R´w30dB BBR 7:11
a-mått: 39-41mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3/dörr
Lås: Assa 565 andra lås på begäran
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas.
Fanér
Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22

Enkeldörr MA 0035
3&4 spegel

Vikt dörrblad: 30 kg/m²
Ljud: Luftljudisolering klass R´w35dB BBR 7:11
a-mått: 60mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3/dörr
Lås:  Assa 565, andra lås på begäran.
Dörrblad: Målad skindörr 3&4 spegel.
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 10 x 21

Enkeldörr MA 0035

Vikt dörrblad: 32,3 kg/m²
Ljud: Luftljudisolering klass R´w35dB BBR 7:11
a-mått: 65-68mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3 eller 4/dörr
Lås: Assa 565, andra lås på begäran.
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22

Pardörr MAP 0035

Vikt dörrblad: 32,3 kg/m²
Ljud: Luftljudisolering klass R´w35dB BBR 7:11
a-mått: 65-68mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3 eller 4/dörr
Lås: Assa 565, andra lås på begäran.
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22
Pardörr: Max Modul 20 x 22
Kantregel: 30Hz

Glasad enkeldörr
MAG 0035

Vikt dörrblad: 36,7 kg/m²
Ljud: Luftljudisolering klass R´w35dB BBR 7:11
a-mått: 65-68mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 4/dörr
Lås: Typ Dorma 712 andra lås på begäran
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Glas: Max 895 x 1640 - Glas Typ Stratophone 66,2
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22

Glasad Pardörr
MAPG 0035

Vikt dörrblad: 36,7 kg/m²
Ljud: Luftljudisolering klass R´w35dB BBR 7:11
a-mått: 65-68mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 4/dörr
Lås: Assa 565, andra lås på begäran.
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas. Fanér Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Glas: Max 895 x 1640 - Glas Typ Stratophone 66,2
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22
Pardörr: Max Modul 20 x 22
Kantregel: 30Hz

Enkeldörr MA 0040

Vikt dörrblad: 39,8 kg/m²
Ljud: Luftljudisolering klass R´w40dB BBR 7:11
a-mått: 65-68mm - b-mått: 20mm
Gångjärn: 3248 KS 3 eller 4 /dörr
Lås: Assa 565 andra lås på begäran.
Dörrblad: Målad dörr kan spårfräsas.
Fanér
Laminat (dörrformat)
Tröskel: Falsad i hårdträ 25mm (handikappanpassad)
Enkeldörr: Max Modul 12 x 22

MENY BRAND/LJUD KLASSADE

Brand/Ljud
Klicka här

Oklassade
Klicka här