Från December 2014 kan Sunnerbo Fönster erbjuda VF från 4-höjd.