REKLAMATIONS-ANMÄLAN

Reklamations-anmälan till BRJ

OBS!

En reklamation som är obefogad, d.v.s inte förorsakad av Br Johanssons Trf AB t.ex. transportskada, hanteringsskada, monteringsskada eller annat fabrikat resulterar i att våra kostnader debiteras fullt ut. En transportskada, hanteringsskada eller monteringsskada är inte befogad om den reklameras först efter att produkten monterats

*BRJ ordernummer:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
*Leveransvecka:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
*Ert inköpsnummer:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
*Reklamationsdatum:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!

Anmälare

*Företag:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Ert ärendenummer:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
*Telefon:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Epost:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Övrig info:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!

Kund

Namn och Efternamn:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Gatuadress:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Postnummer:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Ort:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Telefon:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!

Reklamationen avser:

*Artikelnr:

Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!

*Produktgrupp:

 • Välj ett alternativ -
 • Ytterdörr eller sidoljus
 • Innerdörr
 • Karm, överstycke eller tröskel
 • Klassad innerdörr
 • Klassad ytterdörr
 • Övrigt
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!

*Antal:

Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!

*Benämning:

Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!

Tillverkningsnr:

Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!

*Reklamationsorsak:

 • Välj ett alternativ -
 • Fel glas
 • Felmonterad cylinder
 • Felnoterat på order
 • Felplock
 • Feltillverkning
 • Kantlistsläpp
 • Krokigt dörrblad
 • Spricka i ytskiva
 • Lackeringsfel
 • Vatten läckage
 • Saknas delar i leverans
 • Skada på dörrblad
 • Skada på karm, överstycke eller tröskel
 • Transportskada
 • Ångrat köp
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!

*Foto: (obligatoriskt)

Ladda upp foto:
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!

*Önskad typ av ersättning:

 • Välj ett alternativ -
 • Ny produkt
 • Kreditering / ersättning
 • Reservdel
 • Bättringsfärg
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!