Vi hälsar Ronnie Skårner, nyanställd som säljare, välkommen hos oss på Sunnerbo Fönster