Sunnerbo Fönster AB, med verksamhet i Nybro och Osby, förvärvar Sävsjö Snickerifabrik AB, med verksamhet i Sävsjö. Säljare är Kärnhem AB som ägt och drivit verksamheten sedan 2007.
Tillträde sker i januari 2014 och Sunnerbo Fönster AB kommer att bedriva fönstertillverkningen vidare. Sunnerbo Fönster har skrivit ett flerårigt fönsterleveransavtal med Kärnhem AB. Med Sunnerbo Fönster som ägare får Sävsjö Snickerifabrik en stark ägare med lång erfarenhet av fönsterproduktion.
”I och med förvärvet av Sävsjö Snickerifabrik kan vi möta den ökade efterfrågan på en bredare produktmix. Vi är unika på marknaden med att kunna erbjuda fönster samt inner- och ytterdörrar från egen tillverkning”, säger VD:n och delägaren Peter Karlsson
”Kärnhem renodlar sin verksamhet till enbart bostadsutveckling som är vår kärnverksamhet”, säger Johan Karlsson, VD, Kärnhem. ”Samtidigt vill vi behålla den höga kvaliteten på fönster i våra bostäder, vilket vi gör genom att upprätta ett avtal om leveranser med Sunnerbo Fönster”.