Sunnerbo Windows & Doors AB blir ny huvudägare i GFAB Sweden AB med tillhörande dotterbolag.
Sunnerbo Windows & Doors AB förvärvar 80 % av aktierna i GFAB Sweden AB med tillhörande dotterbolag. Lars Lindberg kvarstår som VD för bolaget och kommer även fortsättningsvis att inneha 20 % av ägandet.
GFAB är ett ungt företag med gamla anor och genuint kunnande i ryggen. År 2006 gick Gemax Glas AB , grundat 1939 och Spegelsliperiet Lindberg & Co AB som grundades 1945 samman och bildade koncernen GFAB.
GFAB erbjuder en av Europas modernaste anläggningar för bearbetning av glas, speglar, lamellglas och isolerrutor en produktmix som är ganska unik på marknaden. Kontinuitet och lokal förankring i ägandet är viktigt. Detta har medfört ett starkt fokus på långsiktighet och att resultatet återinvesteras i verksamheterna.
Även Sunnerbo Windows & Doors är en ung koncern i den småländska myllan, men i företagsgruppen som består av Sunnerbo Fönster, Br. Johanssons Träförädling och Sävsjö Snickerifabrik finns det anor sedan 1918.
Den nya koncernen kommer under 2016 att omsätta över 500 miljoner kronor och sysselsätta drygt 330 personer. I och med förvärvet av GFAB Sweden blir vi unika på marknaden med att kunna erbjuda breda glaslösningar, fönster samt inner- och ytterdörrar från egen tillverkning, säger VD:n och delägaren Peter Karlsson.