V.27  påbörjas montering av andra delen av vår nya CNC-maskin. Produktion av den nya maskinen beräknas  påbörjas under hösten.