Sunnerbo Fönster förvärvar fastigheten Tunnbindaren 3 på Madersjövägen 21 av Smurfit Kappa. Fastigheten har en produktions- och kontorshyta på 19 000 m² vilket ger Sunnerbo Fönster stora möjligheter att utveckla sin verksamhet i Nybro.